Electrolux 800 vacuum: náš nejinovativnější vysavač

Pro důkladný úklid jedním tahem

Dopřejte si dokonale čistou domácnost snadno a rychle na jedno nabití baterie. Neuvěřitelná sací síla odstraní nečistoty z každého povrchu. Objevte vysavač, který se maximálně přizpůsobí vašemu životnímu stylu.

Electrolux 800: náš nejinovativnější vysavač

Až 35 minut* pro pohodový úklid celé domácnosti. Tyčový vysavač Electrolux 800 odstraní prach a nečistoty ze všech zákoutí a z každého povrchu. Automatický režim se 3 úrovněmi sání upraví výkon podle typu podlahy. Můžete tak plynule přecházet z parket na koberec a zpět, aniž byste museli cokoli přepínat. Ruční jednotku uvolníte jednoduchým stisknutím tlačítka.

*Interní testy dokládají až 35 minut užívání v minimálním režimu.

Až 6krát* výkonnější sání

Vysokootáčkový motor zajistí až 6krát* vyšší sací výkon na každém povrchu pro opravdu důkladné čištění.

*Interní testy sacího výkonu ruční jednotky podle normy IEC 62885-2 ve srovnání s předchozím modelem EER75STM.

Hubice PowerPro na tvrdé podlahy

Výměnná* hubice PowerPro je expertem na tvrdé podlahy. Efektivně odstraňuje jemný prach i větší nečistoty a povrch lehce přeleští. Uzavřený systém hubice vytváří vyšší rychlost vzduchu a tím zabezpečí mnohonásobně větší účinnost sběru prachu ve štěrbinách.

*Součást příslušenství modelu Electrolux 800 Ultimate.

Hubice PetPro+ na zvířecí srst*

Hubice PetPro+ důkladně vyčistí čalouněný nábytek od srsti domácích mazlíčků, prachu a jiných nečistot. Její funkce QuickClean založená na principu posouvání tam a zpět uvolní a snadno odstraní zvířecí chlupy a zajistí rychlé a bezproblémové vyčištění rotačního kartáče.

*Součást příslušenství modelu Electrolux 800 Ultimate.

Účinný filtrační systém

Vytvořte si doma čisté a zdravé prostředí. Pětistupňový filtrační systém dokáže odstranit až 99,99 % mikročástic prachu* o velikosti 0,3–10 µm.

* Údaj vychází z interního testování podle normy EN60312-1:2017.

Teleskopická trubice

Díky vysunovací trubici se snadno dostanete i do těch nejvzdálenějších koutů. Můžete vysávat hluboko pod nábytkem nebo naopak vysoko u stropu či na horních policích. Prach ve vaší domácnosti se nikam neschová.

For thorough cleaning in one stroke

Treat yourself to a perfectly clean household easily and quickly with one battery charge. Incredible suction power removes dirt from every surface. Discover the vacuum cleaner that best adapts to your lifestyle.

Electrolux 800: our most innovative vacuum cleaner

Up to 35 minutes* for comfortable cleaning of the entire household. The Electrolux 800 stick vacuum cleaner removes dust and dirt from every corner and every surface. Automatic mode with 3 suction levels adjusts performance according to floor type. So you can seamlessly transition from parquet to carpet and back without having to switch anything. You release the handheld unit with a simple push of a button.

*Internal tests demonstrate up to 35 minutes of use in minimum mode.

Up to 6 times* more powerful suction

The high-speed motor ensures up to 6 times* higher suction power on every surface for really thorough cleaning.

*Internal tests of the suction power of the handheld unit according to IEC 62885-2 compared to the previous model EER75STM.

PowerPro nozzle for hard floors

The replaceable* PowerPro nozzle is an expert on hard floors. Effectively removes fine dust and larger dirt and lightly polishes the surface. The closed system of the nozzle creates a higher air speed and thus ensures many times greater efficiency of dust collection in the crevices.

Part of the accessories of the Electrolux 800 Ultimate model.

PetPro+ pet hair nozzle*

The PetPro+ nozzle thoroughly cleans upholstered furniture from pet hair, dust and other dirt. Its QuickClean function, based on the principle of moving back and forth, loosens and easily removes pet hair and ensures a quick and trouble-free cleaning of the rotary brush.

Part of the accessories of the Electrolux 800 Ultimate model.

Effective filtration system

Create a clean and healthy environment at home. The five-stage filtration system can remove up to 99.99% of micro dust particles* with a size of 0.3-10 µm.

* The figure is based on internal testing according to EN60312-1:2017.

Telescopic tube

Thanks to the extendable tube, you can easily reach even the most remote corners. You can vacuum deep under the furniture or, conversely, high up near the ceiling or on the upper shelves. The dust in your home will not hide anywhere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *